search menu
bookmark
person

Ungdomshuset – U.2011.448/2H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 119/2010 (2. afd.). Refereret af andre i U.2011.448/2H.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Brøndt Glarkrog Julie Brøndt Glarkrog

i 2019

Verificeret af advokat

Julie Brøndt Glarkrog Julie Brøndt Glarkrog

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Medvirken, forsøg på medvirken, vold, overfald af tjenestemand

Fakta:

Da politiet ryddede Ungdomshuset på Jagtvej 69 den 1. marts 2007, befandt T1, T2 og T3 sig i bygningen. Ingen af de tiltalte deltog aktivt i den vold der blev udøvet mod politiet under aktionen. Imidlertid blev T1, T2 og T3 fundet skyldig i bl.a. medvirken til overtrædelse af straffelovens § 119 om vold mod tjenestemænd, eftersom de tre tiltalte havde medvirket og forsøgt at medvirke til den planlagte vold, samt den vold som faktisk blev udøvet mod politiet under aktionen. Højesteret idømte T1 og T3 hver 9 måneders fængsel, mens T2 blev idømt 10 måneders fængsel, da denne havde sparket en politibetjent under sin anholdelse. 

Eksamensrelevans

Denne afgørelse er relevant i forhold til forståelsen af begrebet ”medvirken” i strafferettens forstand.

Medvirken er særligt relevant at se på i forhold til en situation hvor to gerningsmænd er ”lige gode om det”, men hvor den ene, grundet den aftalte arbejdsfordeling, vil falde uden for ordlyden at et gerningsindhold, mens den anden vil falde indenfor. Eksempelvis et tilfælde hvor to gerningsmænd har aftalt, at den ene gerningsmand bryder ind i et hus, mens den anden gerningsmand blot holder vagt uden for huset.

Medvirken er kriminaliseret i straffelovens § 23, stk. 1 og er heri defineret som følger: ”Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen.”

For at statuere medvirken skal gerningsmanden således ved tilskyndelse, råd eller dåd have medvirket til gerningen.

”Tilskyndelse” omfatter den situation hvor nogen i ord eller gerninger opmuntrer, frister, narrer, beordrer eller truer en anden til et strafbart forhold. 

”Råd” omfatter vejledning, vink m.v.

”Dåd” omfatter al deltagelse der består i at foretage forberedende eller iværksættende handlinger.

Typiske eksempler på medvirken er vagthold, udlån af redskaber, opfordring, ophidsen m.v.

Man skal være opmærksom på, at for at en person kan dømmes for medvirken, skal personen have haft den fornødne tilregnelse til forbrydelsen. Det vil sige at der kræves samme tilregnelse som ved den fuldbyrdede forbrydelse (det vil også sige at der kan straffes for uagtsom medvirken, hvis hjemlet).

I ovenstående dom var det netop relevant at se på, om de tiltalte kunne anses for medvirken til volden mod politiet, eftersom de tiltalte ikke deltog aktivt heri. Højesteret udtalte sig således herom:

”Herefter og efter landsrettens bevisresultat med hensyn til de tre tiltaltes ophold i huset i tiden op til rydningsaktionen, herunder deres deltagelse i mandagsmøder m.v., finder Højesteret, at de alle tre ved deres tilknytning til Ungdomshuset og deres ophold og færden i bygningen har understøttet den planlagte og udøvede vold således, at de på strafbar måde har medvirket til de i anklageskriftet nævnte overtrædelser af straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 245, jf. til dels § 21, og af de bestemmelser i våbenlovgivningen og fyrværkeriloven, som er anført af landsretten.”

 

 

 

 

 

 

Til Eksamen

Medvirken er kriminaliseret i straffelovens § 23, og omfatter de tilfælde hvor en gerningsmand ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. 

I U2011.448/2H fandt Højesteret at tre tiltalte havde medvirket til vold mod politiet under udrydningen af Ungdomshuset. Højesteret lagde blandt andet vægt på at de tiltalte, uanset de ikke deltog aktivt i volden, ved deres tilknytning til Ungdomshuset og deres ophold og færden i bygningen, havde understøttet den planlagte og udøvede vold.