search menu
bookmark
person

Thule-basen – U 2004.382 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 489/1999 og 490/1999. Refereret af andre i U 2004.382 H.

Oprindeligt kommenteret af

Isolde Hede Søe Isolde Hede Søe

i 2018

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2018

Resumé

Dom afsagt af Højesteret med 7 dommere

Dissens: Ingen

Tema: Ekspropriation, jurisdiktion

Til Eksamen

Thule-dommen er meget konkret og vil derfor sjældent kunne overføres direkte på en eksamenscase.

Dommen vil til gengæld kunne bruges i forbindelse med en diskussion af forholdet mellem folkeret og national ret. Dommen kan anvendes til at illustrere, at man som studerende forstår, at national ret og folkeretten er to forskellige størrelser, som dog er gensidigt afhængige. I diskussionen af forholdet mellem national ret og folkeret kan fortolkningsreglen, formodningsreglen og instruksionsreglen ligeledes med fordel inddrages. For information herom henvises til Peter Germer: Indledning til folkeretten, 4. udgave, s. 80 ff.