search menu
bookmark
person

SS Medina – U 1998.566 H

bookmark_border attachment

Højestrerets dom i sag II 165/1994. Refereret af andre i U 1998.566 H.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Linde Kirketerp Julie Linde Kirketerp

i 2018

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2018

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Højesteret med 5 dommere

Dissens: Ingen

Tema: kautionsforpligtelse, aftalelovens § 36, aftalelovens § 33

Til Eksamen

Til eksamen: Denne afgørelse illustrerer, at almindelige forudsætningssynspunkter samt ugyldighedsreglerne i aftalelovens § 33 og § 36 ligesom i andre formueretlige aftaler også kan påberåbes i kautionsaftaler. I det foreliggende tilfælde, var der dog tale om et erhvervsforhold, hvor der skal meget til, førend bestemmelserne finder anvendelse, idet der ikke lige så ofte kan siges at være en svag part i aftaleforholdet.