search menu
bookmark
person

Skoleudflugt-sagen – U.1983.871/2H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 267/1982. Refereret af andre i U.1983.871/2H.

Kommenteret af

Kristian Kaag Rasmussen

i 2017

Verificeret af advokat

Marlene Hannibal

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret med 9 dommere
Dissens: 5-3-1
Tema: Statsret, grundlovens § 76, 1. pkt., om gratis undervisning.

Fakta:

En folkeskoleklasse skulle på udflugt til Zoologisk Have i København. I den forbindelse bestemte folkeskolen, at hvert barn, der skulle deltage i udflugten, selv skulle betale 2 kroner for at dække nogle af omkostningerne ved udflugten.

Forældrene til en af børnene klagede til Undervisningsministeriet over, at folkeskolen opkrævede betaling for skoleudflugten, da der ikke var hjemmel hertil. Undervisningsministeriet mente, at folkeskolens opkrævning var lovlig.

Efterfølgende anlagde forældrene sag mod Undervisningsministeriet med påstand om, at folkeskolen ikke havde hjemmel til at opkræve beløbet.

Højesterets dom

Højesteret fandt, at opkrævningen var lovlig, da den havde den fornødne hjemmel i lov. Højesterets dommere delte sig i tre forskellige grupper, som udtalte noget forskelligt, men de stemte alle for det samme resultat.

Eksamensrelevans:
Grundlovens § 76, 1. pkt., lyder: ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.”.

Bestemmelsen skal forstås således, at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til gratis undervisning. Dermed kan folkeskolen ikke opkræve betaling for undervisning af børn i den undervisningspligtige alder.

Dommen viser dog, at folkeskolen kan kræve betaling for frivillige aktiviteter, der ikke er en del af den normale undervisning. Det er altså lovligt, når en folkeskole kræver betaling fra børnene til en tur i Zoologisk Have.

Endvidere kan det som en sidebemærkning nævnes, at det følger forudsætningsvist af grundlovens § 76, 1. pkt., at staten har pligt til at opretholde en folkeskole.

 

Til Eksamen

Skoleudflugt-sagen U.1983.871/2H bidrager til forståelsen af grundlovens § 76, 1. pkt. ”alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen”. Sagen drejede sig om et barn, der skulle på udflugt med sin folkeskoleklasse til Zoologisk Have i København. I den anledning opkrævede folkeskolen et beløb hos barnet. Spørgsmålet er, om en sådan opkrævning er i strid med grundloven?. Højesteret fandt, at opkrævningen var lovlig. Dermed skal grundlovens § 76, 1. pkt., forstås således, at den giver børn i den undervisningspligtige alder ret til gratis undervisning, men en folkeskole kan dog godt opkræve pengebeløb af børn til udflugter, der ikke er en del af den normale undervisning, og som børnene ikke er pligtige til at deltage i.