search menu
bookmark
person

Skoleudflugt-sagen – U.1983.871/2H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 267/1982. Refereret af andre i U.1983.871/2H.

Oprindeligt kommenteret af

Peter Emil Colding Peter Emil Colding

i 2019

Verificeret af advokat

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret med 9 dommere


Dissens: 5-3-1

Tema: Statsret, grundlovens § 76, 1. pkt., om gratis undervisning.

Fakta:

En folkeskoleklasse skulle på udflugt til Zoologisk Have i København. I den forbindelse bestemte folkeskolen, at hvert barn, der skulle deltage i udflugten, selv skulle betale 2 kroner for at dække nogle af omkostningerne ved udflugten.

Forældrene til en af børnene klagede til Undervisningsministeriet over, at folkeskolen opkrævede betaling for skoleudflugten, da der ikke var hjemmel hertil. Undervisningsministeriet afviste klagen, da de mente, at folkeskolens opkrævning var lovlig. Som følge heraf anlagde forældrene efterfølgende sag mod Undervisningsministeriet med påstand om, at folkeskolen ikke havde hjemmel til at opkræve beløbet.

Højesteret fandt, at opkrævningen var lovlig, da en udflugt af denne art måtte anses som en frivillig aktivitet, der ikke er omfattet af den normale undervisning. Dermed forelå der den fornødne hjemmel i lov til opkrævning af gebyret.

Eksamensrelevans:

Grundlovens § 76, 1. pkt., lyder: ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.”.

Bestemmelsen skal forstås således, at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til gratis undervisning. Dermed kan folkeskolen ikke opkræve betaling for undervisning af børn i den undervisningspligtige alder.

Dommen viser dog, at folkeskolen kan kræve betaling for frivillige aktiviteter, der ikke er en del af den normale undervisning. Det er altså lovligt, når en folkeskole kræver betaling fra børnene til en tur i Zoologisk Have.

Endvidere kan det som en sidebemærkning nævnes, at det følger forudsætningsvist af grundlovens § 76, 1. pkt., at staten har pligt til at opretholde en folkeskole.

Til Eksamen

Skoleudflugt-sagen U.1983.871/2H bidrager til forståelsen af grundlovens § 76, 1. pkt. ”alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen”.

Sagen drejede sig om en folkeskoleklasse, der skulle på udflugt til Zoologisk Have i København. I den anledning opkrævede folkeskolen et beløb for hver deltager til udflugten. Spørgsmålet var, om en sådan opkrævning var i strid med retten til fri undervisning i grundloven.

Højesteret fandt, at opkrævningen var lovlig. Dermed skal grundlovens § 76, 1. pkt., forstås således, at den giver børn i den undervisningspligtige alder ret til gratis undervisning, men en folkeskole kan dog godt opkræve pengebeløb af børn til udflugter, der ikke er en del af den normale undervisning, og som børnene ikke er pligtige til at deltage i.