search menu
bookmark
person

Registreringsattesten i to dele – U 2011.1235 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets 3. afd. kendelse i sag B-2201-10. Refereret af andre i U 2011.1235 V.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Linde Kirketerp Julie Linde Kirketerp

i 2018

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2018

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Betroelsestilfælde, ekstinktion

Til Eksamen

Til eksamen: Denne afgørelse illustrerer, at en ejer af en genstand i betroelsestilfælde kan miste sin ejendomsret over genstanden efter besidderens uberettigede videresalg til en godtroende erhverver, såfremt ejeren har udstyret besidderen med en særlig legitimation.