search menu
bookmark
person

Passagers fald i bus – U 2011.760 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 300/2009 (2. afd.). Refereret af andre i U 2011.760 H.

Oprindeligt kommenteret af

Caroline Lemminger Jensen Caroline Lemminger Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2017

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Erstatningsret, objektivt ansvar, færdselsuheld  

Fakta:

En passager faldt umiddelbart efter at være steget ind i en bybus, og pådrog sig i den forbindelse en skulderskade. Faldet skete som følge af, at bussen var startet med et usædvanligt ryk.

Passageren lagde sag an mod busselskabets forsikringsselskab med påstand om, at forsikringsselskabet var objektivt ansvarlig efter FL § 101, stk. 1. Landsretten frifandt busselskabets forsikringsselskab, idet tilskadekomsten ikke var forårsaget af færsels- eller kørselsmæssigt usædvanlige forhold. Der var derfor ikke grundlag for at fastslå at tilskadekomsten var forvoldt ved et færdselsuheld omfattet af FL § 101, stk. 1. Højesteret stadfæstede dommen.      

 

Eksamensrelevans:

Efter FL § 101, stk. 1 gælder der objektivt ansvar, for skader som det motordrevne køretøj volder "ved færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet". Spørgsmålet i afgørelsen beror på, hvorvidt det ryk bussen giver ved igangsættelsen, falder inden for begrebet "færdselsuheld".

Et færdselsuheld forudsætter, at der foreligger et færdsels- eller kørselsmæssigt usædvanligt forhold som f.eks. påkørsel, sammenstød, væltning eller lignende. Det følger således heraf, at der skal foreligge et forhold, der må karakteriseres som kørselsmæssigt usædvanligt, for at der kan være tale om et "færdselsuheld".

Højesteret finder i afgørelsen ikke at der er tale om et kørselsmæssigt usædvanligt forhold, og finder derfor ikke at faldet i bussen er forvoldt ved et færdselsuheld omfattet af FL § 101, stk. 1.

Se i øvrigt U 2007.1711 Ø samt U 2007.2493 V. I U 2007.1711 Ø kom retten frem til det modsatte resultat. I sagen faldt en buspassager, i forbindelse med at bussen hoppede. Østre Landsret kom frem til at forholdet var omfattet af det objektive ansvar i FL § 101, stk. 1. I dommen U 2007.2493 V, kommer retten imidlertid frem til samme resultat som i den ovenfor gennemgåede dom. I dommen var der også tale om en passager i en bybus som pådrog sig en skade. I sagen kom Vestre Landsret frem til, at faldet ikke var forvoldt ved et færdselsuheld, og derfor ikke omfattet af FL § 101, stk. 1.

I vurderingen af, hvorvidt skade på en passager under kørsel kan karakteriseres som et færdselsuheld omfattet af FL § 101, stk. 1, er det derfor afgørende om skaden er sket som følge af et kørselsmæssigt usædvanligt forhold.  

Til Eksamen

Til eksamen

Dommen kan benyttes til at belyse hvad der falder inden for rammen af "færdselsuheld" i relation til FL § 101, stk. 1.