search menu
bookmark
person

Pantsætning af goodwill – U.1988.411/1V

bookmark_border attachment

Vestre Landsret dom i sag B 2752/1987. Refereret af andre i U.1988.411/1V.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2019

Verificeret af advokat

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2019

Resumé

Kendelsen er afsagt i Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Fakta: Spørgsmålet i sagen var, hvorledes den good-will, der var knyttet til en købmandsforretning kunne være omfattet af tinglysningslovens § 37 eller ej. Ejeren af købmandsforretningen havde indleveret et ejerpantebrev til tingslysningsretten med anmodning om, at der til sikkerhed for et lån skulle gives oprykkende panteret i ejendommen, samt i den good-will, der var tilknyttet den købmandsforretning, der blev drevet i ejendommen. Vestre Landsret kom frem til, at good-will ikke var omfattet af tinglysningslovens § 37.

Eksamensrelevans: Dommen kan/skal bruges til støtte for en vurdering af, hvorvidt good-will er omfattet af pantet i tinglysningslovens § 37 eller ej. Som kendelsen kommer frem til, er good-will netop ikke omfattet af denne bestemmelse. Som tinglysningdommeren nævner i sin argumentation, kan good-will imidlertid pantsættes sammen med driftsinventar m.v., jf. tinglysningslovens § 47 b eller efter løsørereglerne i øvrigt.

Til Eksamen

I en eksamenssituation vil denne kendelse kunne bruges som det afgørende argument for, at good-will ikke er omfattet af tinglysningslovens § 37. Man kan således sige, at kendelsen fungerer som en afgrænsning af, hvilket "tilbehør" bestemmelsen i tinglysningslovens § 37 omfatter.