search menu
bookmark
person

Oehlenschlägers skrivepult – U.1968.194Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i sag 186/1967. Refereret af andre i U.1968.194Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2017

Verificeret af advokat

Rasmus Mandøe Jensen Rasmus Mandøe Jensen

i 2017

Resumé

Dommen er afsagt i Østre Landsret

Dissens: Ingen

Fakta: En sælger annoncerede i avisen om salg af "Skrivepult tilhørt Oehlenschlæger...". På baggrund af denne avisannonce henvendte en køber sig hos sælgeren og købte den omtalte skrivepult for 875 kr. kontant. Da det senere kom frem, at sælgeren ikke kunne dokumentere, at skrivepulten rent faktisk havde tilhørt Oehlenschlæger, ønskede køberen at hæve købet. Køberen gjorde det klart, at denne udelukkende havde købt skrivepulten på baggrund af oplysningen om, at skrivepulten havde tilhørt Oehlenschlæger. Retten fandt, blandt andet på baggrund af en vidneforklaring, at sælgeren ved salget havde oplyst køberen, at skrivepultens tilknytningsforhold til Oehlenschlæger ikke kunne garanteres. Som følge af denne oplysning, og fordi køberen ikke havde foretaget en nærmere undersøgelse af genstandens oprindelse, måtte køberen selv stå inde for oplysningernes rigtighed. Derfor fandt retten, at køberen ikke kunne hæve købet.

Eksamensrelevans: Denne dom sætter fokus på salgsgenstandens egenskaber. Hele omdrejningspunktet i sagen er således, om den omtalte skrivepult har en tilknytning til Oehlenschlæger eller ej. Sagens omstændigheder nødvendiggør, at køberen foretager en nærmere undersøgelse af dette tilknytningsforhold. Dette slås fast af domstolen, og bygger på den information sælgeren giver køberen om, at det ikke kan garanteres, at skivepulten har tilhørt Oehlenschlæger. Denne egenskab fremstår således forholdsvist usikker, og det kan ikke betegnes som en hævebegrundende mangel, at det omtalte tilknytningsforhold ikke er til stede. Køberen har ej heller handlet svigagtigt eller givet en konkret garanti om tilknytningsforholdet. Byretten bemærker, at det bebrejdes sælgeren, at denne ved sin formulering i annoncen gav sagsøgeren en opfattelse om skrivepultens oprindelse, hvis rigtigthed hun ikke havde nogen sikkerhed for. Men eftersom køberen undlader at foretage denne yderligere undersøgelse, og fordi sælgeren oplyste køberen, at hun ikke kunne garantere for pultens tilknytning, bliver udfaldet altså, at køberen ikke kan hæve handelen. 

Til Eksamen

I en eksamensopgave synes det naturlige udgangspunkt at være spørgsmålet om, hvorvidt sælgeren har misligholdt aftalen, og om køberen kan fremsætte nogle mangelsindsigelser. Det kan således undersøges, om sælgeren for eksempel har handlet svigagtig. Som det anføres af retten, har sælgeren i hvert fald ikke i denne situation handlet svigagtigt. Dette kommer til udtryk ved, at sælgeren gør køberen opmærksom på, at hun ikke med sikkerhed kan garantere for, at skivepulten har det omtalte tilknytningsforhold til Oehlenschlæger. Derimod betoner sælgeren blot, at genstandens egenskaber må betegnes som usikre. Dette bør tilskynde køberen til at foretage en nærmere undersøgelse af salgsgenstandens egenskaber, og da dette ikke sker, findes køberen selv at have taget risikoen for, om oplysningen holdt stik.