search menu
bookmark
person

Motorcykel-dommen – U.1956.190Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom VII.a.s. nr. 109/1955. Refereret af andre i U.1956.190Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Skovgaard Bak Emil Skovgaard Bak

i 2019

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Vindikation og ekstinktion

Fakta:

En forhandler solgte en motorcykel til en kunde. Da motorcyklen blev beskadiget udlånte forhandleren en anden motorcykel til kunden, mens den beskadigede motorcykel blev repareret. Den udlånte motorcykel blev indregistreret i kundens navn for at spare prøvenumre. Da kunden solgte motorcyklen videre til en godtroende aftaleerhverver var spørgsmålet, om forhandleren kunne vindicere motorcyklen fra erhververen. Da forhandleren selv havde givet erhververen grund til at tro, at kunden ejede motorcyklen, kunne denne ikke vindicere motorcyklen.

Eksamensrelevans:

Dommen kan bruges i forbindelse med vurderingen af, hvornår der kan ske vindikation henholdsvis ekstinktion i betroelsestilfælde, hvor genstanden eksempelvis uberettiget er blevet solgt videre.

Udgangspunktet ved udlån er, at ejeren bevarer sin ejendomsret i tilfælde af, at vedkommende, der har lånt genstanden, eksempelvis uberettiget videresælger denne jf. DL 5-8-12. Dommen viser dog, at dette udgangspunkt kan fraviges i tilfælde, hvor ejerens handlemåde har udstyret låntageren med en særlig legitimation - de almindelige ekstinktionsbetingelser om god tro, rådighedsberøvelse og besiddelse hos mellemleddet var opfyldt.

Dommen kan sammenholdes med U 1950.691 H, som også behandler et betroelsestilfælde, hvor der uberettiget skete videresalg. I denne sag overlod ejeren motorcyklens papirer til lejeren, hvilket altså ikke er helt sammenligneligt med omstændighederne i U 1956.190 Ø. 

 

Til Eksamen

I dommen U 1956.190 Ø behandlede Højesteret et spørgsmål om, hvorvidt der skulle ske vindkation eller ekstinktion i et betroelsestilfælde, hvor genstanden uberettiget var blevet solgt videre. Udgangspunktet i sådanne tilfælde er vindikation jf. DL 5-8-12, men dette udgangspunkt kan altså fraviges, når ejeren har udstyret låntageren med en særlig legitimation.