search menu
bookmark
person

Leverpostej-ovnen – U.1969.152H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 64/1967. Refereret af andre i U.1969.152H.

Oprindeligt kommenteret af

Nicolai Uno Madsen Nicolai Uno Madsen

i 2019

Verificeret af advokat

Niels Aagaard Pedersen Niels Aagaard Pedersen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Ophævelse efter gentagne forsøg på afhjælpning

 

Fakta:

Køber fik leveret en leverpostejsovn og et kogekar til sit slagteri. Det fremgik af slutsedlen, at ”der ydes et års garanti for fabrikation og materialefejl”. Allerede dagen efter levering fandt sted, reklamerede køber, hvorefter apparaterne blev afhentet af sælger og justeret. De følgende måneder reklamerede køber adskillige gange, idet hverken leverpostejsovnen eller karet virkede tilfredsstillende. Højesteret udtalte, at der var tale om væsentlige mangler, som sælger gentagne gange forsøgte at afhjælpe uden resultat. Køber var herefter berettiget til at hæve købet.

 

Eksamensrelevans

Købelovens § 49 hjemler en afhjælpningsadgang for sælger. Bestemmelsen finder dog kun anvendelse, såfremt sælger kan nå at afhjælpe manglen inden udløbet af leveringstiden jf. KBL § 21, og det åbenbart ikke kan medføre omkostning eller ulempe for ham. Idet enhver forsinkelse må anses for væsentlige i handelskøb jf. KBL § 21, stk. 3, er anvendelsesområdet for KBL § 49 snæver.

I tilfælde hvor KBL § 49 finder anvendelse, som i U 1969.152 H, kan sælger fortabe sin afhjælpningsret, hvis afhjælpningsforsøgene mislykkedes. I U 1969.152 H var køber berettiget til at hæve købet, da sælger gentagne gange var mislykket i at afhjælpe manglerne på leverpostejsovnen og kogekaret.

Til Eksamen

På eksamen:

U 1969.152 H fastslår, at sælger fortaber sin afhjælpningsret, såfremt de foretagne afhjælpningsforsøg er mislykket.