search menu
bookmark
person

Kasseapparat omfattet af pant i hotelejendom efter tinglysningsloven § 37 – U 1933.763 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsret dom i sag III 439/1939. Refereret af andre i U 1933.763 V.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Linde Kirketerp Julie Linde Kirketerp

i 2018

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2018

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: TL § 37, driftsinventar, driftsmateriel

Til Eksamen

Til eksamen: Denne afgørelse kan ses som udtryk for særligt to ting i relation til omfanget af tinglysningslovens § 37.

For det første angiver dommen, at det centrale ved vurderingen af, om en genstand er omfattet af begreberne "driftsinventar" eller "driftsmateriel" i § 37 er, om genstanden indgår i driften af virksomheden. Derfor er det uden betydning, om genstanden er dyrere eller større end sædvanligt, så længe den blot indgår i den daglige drift.

For det andet illustrerer dommen, at ombytning af en genstand, der er omfattet af en panteret, til en anden genstand, vil kræve at sikringsakten for den nye genstand iagttages, før denne sikkerhedsret kan gøres gældende over for godtroende aftaleerhververe.