search menu
bookmark
person

Køtilbud – U 2002.631 V

bookmark_border attachment

Vestre landsret dom i sag K afd. B-0976-01. Refereret af andre i U 2002.631 V.

Oprindeligt kommenteret af

Mads Ehlers Falch Mads Ehlers Falch

i 2019

Verificeret af advokat

Peter Østerby Mønsted Peter Østerby Mønsted

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret

 

Dissens: Ingen

 

Tema: Berettiget forventning om købsaftale

 

Fakta: En trælast (T) havde annonceret med en række "KØ-TILBUD" i en reklameavis. Et af tilbuddene vedrørte en særlig plæneklipper. Det fremgik af annoncen, at den første i køen, på et nærmere angivet tidspunkt, kunne købe plæneklipperen 2.000 kr. under den normale udsalgspris. En kunde (K) mødte tidligt op på den angivne dato. Da K ankom til T, stod der allerede fire personer i kø. Ingen af disse havde interesse i at købe plæneklipperen. K stillede sig derfor i kø med forventning om at kunne købe plæneklipperen som "først" fremmødte. Ved T's åbningstid kom direktøren (D) ud til køen for at notere, hvilket køtilbud de fremmødte var interesserede i. Efter at have noteret alles interesser begav D sig indendørs igen. Kort efter kom D tilbage for at meddele K, at plæneklipperen allerede var solgt. Han gav yderligere K besked om, at T havde skiltet med dette ved butikkens hovedindgang, og at de ikke kunne sælge en tilsvarende plæneklipper til den nedsatte pris.

 

K sagsøgte herefter T med påstand om erstatning for prisdifferencen mellem den vejledende pris og udsalgsprisen. Påstanden støttedes på, at D's adfærd havde givet K en berettiget forventning om at kunne købe plæneklipperen til den nedsatte pris. K gjorde således gældende, at der var indgået en bindende aftale om køb af plæneklipperen, som forpligter til positiv opfyldelsesinteresse.   

 

Vestre Landsret gav K medhold i dette synspunkt, og tilpligtede T at betale K 2.000 kr.

 

Eksamensrelevans:

Efter aftalelovens § 1 er tilbud og svar på tilbud bindende for den part, som har afgivet løftet. Et løfte anses for at være afgivet på det tidspunkt, hvor det er kommet modtageren til kundskab. Indtil dette tidspunkt kan et løfte tilbagekaldes efter lovens § 7. Tilbagekaldelsen skal således ske før eller samtidig med, at løftemodtageren bliver bekendt med løftet.

 

Anderledes forholder det sig i tilfælde, hvor der er gjort opfordring til at gøre tilbud. Som udgangspunkt vil husstandsomdelte reklamer, avisannoncer m.v. alene anses for at være opfordring til at fremsætte tilbud. Aftalen er således først bindende, når tilbuddet accepteres af den part, som er fremkommet med opfordringen.

 

I Vestre Landsrets afgørelse var spørgsmålet, hvorvidt D kunne anses for at have accepteret K's tilbud om at købe plæneklipperen ved at notere K's ønske om at købe græsslåmaskinen på hans blok.

 

Vestre Landsret lagde til grund, at K ikke havde haft kendskab til skiltet ved hovedindgangen, og kom frem til, at K som følge af, at direktøren havde noteret hans interesse i at købe plæneklipperen, som den første person i køen, havde fået en berettiget forventning om at have købt plæneklipperen til den nedsatte pris.

 

Det kan heraf udledes, at Vestre Landsret i sin afgørelse fastslår, at man kan acceptere et tilbud som følge af sin adfærd (kvasiaftale). I nærværende sag accepterede D netop K's tilbud ved at notere K's tilbud på hans blok for herefter at forlade køen. D's adfærd gav således K en berettiget forventning om at have indgået aftale om køb af plæneklipperen. 

Til Eksamen

I Vestre Landsrets afgørelse, trykt i U 2002.631 V, der går under det populære kaldenavn Køtilbud, behandlede retten spørgsmålet om, hvorvidt en erhvervsdrivende havde accepteret et tilbud fra en kunde om at købe en plæneklipper. 

 

Det centrale i afgørelsen er rettens vurderer af, hvorvidt en medarbejders adfærd kan være tilstrækkeligt til at give en kunde en berettiget forventning om, at der er indgået en bindende aftale.

 

Afgørelsen kan anvendes til støtte for, at en løftemodtagers manglende afvisning af et tilbud og efterfølgende handlinger kan føre til, at løftegiveren har fået en berettiget forventning om, at hans tilbud er accepteret, uanset af løftemodtageren ikke udtrykkeligt har accepteret tilbuddet. Som en følge af Landsrettens afgørelse kan det lægges til grund, at der formentlig ikke skal meget til, før en erhvervsdrivende løftemodtager, der har reklameret for en vare, har givet en løftegiver en berettiget forventning om, at tilbuddet er accepteret.