search menu
bookmark
person

Galleri Lego-dommen – U.2008.372H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 117/2006 2. afd.. Refereret af andre i U.2008.372H.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Selskabsnavne

Fakta: Louise Lego (født Louise Lego Andersen) åbnede i 2003 Galleri Lego på Nørrebro. I galleriet udstillede og solgte hun malerier, kunstkort, collager og særlige bestillingsarbejder. Efter et uanmeldt besøg i galleriet i november 2003 anlagde Lego Holding A/S (legetøjskæden) sag mod Louise Lego bl.a. med påstand om, at hun skulle ophøre med at anvende betegnelsen Galleri Lego som navn for sit galleri. Højesteret fandt, at der var så stor forskel på de produkter, som Louise Lego solgte i sit galleri og de produkter, som legetøjsproducenten Lego fremstillede, at der ikke forelå nogen reel forvekslingsrisiko.

Eksamensrelevans: Selskabsretligt vedrører dommen, hvorvidt Louise Lego Andersen må anvende navnet Galleri Lego som navn på sin virksomhed.

Efter lov om visse erhvervsmæssige virksomheder 6, stk. 2 skal virksomheders navne tydeligt adskille sig fra hinanden. En tilsvarende regel for kapitalselskaber findes i SL § 2, stk. 2. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt dette er opfyldt. Flere momenter kan have betydning for vurderingen. Bl.a. kan kigges på det visuelle og fonetiske indtryk samt branchesammenfald og geografisk placering. Dommen viser, at de produkter, som virksomheden producerer, udgør et af de momenter, der indgår i vurderingen af, hvorvidt to virksomheders navne er forvekslelige. 

Til Eksamen

En virksomheds produkter har betydning for, hvorvidt kravet om tydelig adskillelse af selskabers navne i lov om visse erhvervsdrivende virksomheders § 6, stk. 2, 1. pkt./selskabslovens § 2, stk. 2, er opfyldt, jf. U.2008.372H, hvor Højesteret fandt, at der var så stor forskel på en virksomheds og et selskabs produkter, at der ikke forelå nogen reel forvekslingsrisiko, selvom virksomhedens og selskabets navne havde visse lighedstegn, og en umiddelbar association var uundgåelig.