search menu
bookmark
person

Ferielovssagen – U 2014.914 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 205/2012 (2. afd.). Refereret af andre i U 2014.914 H.

Oprindeligt kommenteret af

Isolde Hede Søe Isolde Hede Søe

i 2018

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2018

Resumé

Dom afsagt af Højesteret med 7 dommere

Dissens: Ingen

Tema: Rækkevidden af forpligtelsen til EU-konform fortolkning, direktivers anvendelighed

Til Eksamen
Ingen tekst på denne dom