search menu
bookmark
person

Ejendom varigt indrettet til maskinstation og entreprenørvirksomhed omfattet af tinglysningsloven § 37 – U 1983.450 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsret dom i sag anke 8-B. 1453/1981. Refereret af andre i U 1983.450 V.

Oprindeligt kommenteret af

Julie Linde Kirketerp Julie Linde Kirketerp

i 2018

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2018

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Tilbehør til fast ejendom, TL § 37, stedlig tilknytning

Til Eksamen

Til eksamen: Denne afgørelse er relevant at henvise til, når der foreligger et spørgsmål om, hvorvidt noget driftsinventar eller driftsmateriel til en erhvervsejendom har en tilstrækkelig stedlig tilknytning til ejendommen til at være omfattet af panteretten for den faste ejendom efter tinglysningslovens § 37.

Det følger nemlig af bestemmelsen, at der er tre betingelser for, at driftsmateriel er omfattet af § 37. Disse er: 

  1. Ejendommen skal anvendes til erhvervsvirksomhed
  2. Der skal være tale om "dertilhørende" driftsinventar og/eller driftsmateriel
  3. Genstanden skal være indlagt på ejerens bekostning

Afgørelsen siger således, at betingelse nr. 2 også kan være opfyldt, selvom driftsmateriellet ikke befinder sig fysisk på ejendommen, idet det i den foreliggende afgørelse var tilstrækkeligt, at driftsmateriellet havde fast udgangspunkt på ejendommen og blev benyttet i lokalområdet.