search menu
bookmark
person

Den ufrugtbare orne – U 1984.525 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 68/1981. Refereret af andre i U 1984.525 H.

Oprindeligt kommenteret af

Mads Ehlers Falch Mads Ehlers Falch

i 2017

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Tema: Køberet, erstatning, erstatningsbetingelser, sædvaners betydning for erstatningsbeføjelsen. 

Fakta

En dyrlæge havde købt en avlsorne (en hangris), som skulle bruges til at fremavle en grisebestand, som dyrlægen ville tjene penge på at frasælge. Imidlertid viste det sig, at ornen var ufrugtbar. Dette fandt dyrlægen først ud af efter ornen og den øvrige besætning var blevet tilvænnet hinanden gennem et 3-ugers assimilationsprogram.

Dyrlægen krævede herefter omlevering og erstatning. Omlevering af en ny orne skete uden gnidninger. Tvisten opstod i forbindelse med opgørelsen af erstatningskravet. Dyrlægen havde lidt forskellige tab som følge af ornens ufrugtbarhed, bl.a. driftstab grundet manglende befrugtning af søerne samt tab ved at skulle assimilere to forskellige orner i stedet for kun én. Det samlede tab beløb sig til 85.000 kr.

Dyrlægen påstod, at sælgeren af ornen skulle erstatte alle 85.000 kr. Sælgeren påstod, at der i branchen for salg af avlsorner bestod en sædvane for, at købers misligholdelsesbeføjelser i anledningen af køb af en fejlbehæftet orne var begrænset til omlevering, og dermed afskar erstatning for de tab, som køber måtte lide grundet manglen.

Højesteret fandt på baggrund af en af sælgeren fremlagt redegørelse for praksis i branchen, at den sædvane, som køberen påberåbte sig, reelt eksisterede, og var fulgt almindeligt, stadigt og længe. På den baggrund frifandt højesteret sælgeren for køberen erstatningskrav.

 

Eksamensrelevans

Dommen kan med fordel inddrages i en eksamensbesvarelse, hvis eksamensopgaven handler om en særlig branche, hvori der gælder en retssædvane, som begrænser købers misligholdelsesbeføjelser. En retssædvane er en handlemåde, som indenfor et givent område er blevet fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra den overbevisning, at dette var den retligt korrekte handlemåde.

Anvendelse af erstatningsbeføjelsen kræver, at erstatningsbetingelserne er opfyldte - disse være sig 1) ansvarsgrundlag, 2) tab, 3) kausalitet, 4) adækvans og 5) fraværet af ansvarsfrihedsgrunde. Er erstatningsbetingelserne opfyldte er hovedreglen i dansk ret, at skadelidte har ret til fuld erstatning - dette både ved erstatning indenfor og udenfor kontrakt.

Dommen viser dog, at retssædvaner kan begrænse adgangen til at kræve erstatning, og en sådan retssædvane foreligger altså i branchen for handel med avlsorner.

Til Eksamen

Til eksamen

Dommen illustrerer, at særlige branchesædvaner, hvis en sådan foreligger, kan afskære erstatningskrav, og dermed begrænse sælgerens misligholdelsesbeføjelser