search menu
bookmark
person

Den prostitueredes ulovlige indtægt – TfS.1998.457Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i sag B-1818-97. Refereret af andre i TfS.1998.457Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Lise Winther Jensen Lise Winther Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Østre Landsret
Dissens: Ingen
Tema: Skattepligtig indkomst - ulovligt erhverv

Fakta:
En thailandsk kvinde havde som tidligere prostitueret haft en indtægt på omtrent 10.000 kr. om ugen. Skattemyndighederne ansatte kvindens indkomst tilsvarende, idet de anså indtægterne fra hendes arbejde som prostitueret som værende skattepligtig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4. Kvinden var ikke enig i, at indkomsten fra hendes arbejde som prostitueret var skattepligtig, idet erhvervet var ulovligt efter straffelovgivningen. Østre Landsret fandt, at kvinden var skattepligtig af sine indtægter.

Eksamensrelevans:
Ifølge statsskattelovens § 4 betragtes en skattepligtigs samlede årsindtægter som skattepligtig indkomst, medmindre indtægtstypen er særskilt undtaget fra skattepligt.  

Med dommen fastslog Østre Landsret, at også indkomst fra ulovligt arbejde er skattepligtigt. Landsretten fandt det uden betydning, at kvinden ville være tvunget ud i prostitution igen, hvis hun blev pålagt at skulle betale skat af det indtjente beløb.

Dommen illustrerer, at det altafgørende udgangspunkt er, at en indtægt er skattepligtig, og at indtægten skal være direkte undtaget fra skattepligt i lovgivningen for at være undtaget skattepligt.

Til Eksamen

I TfS 1988, 457 Ø fandt landsretten, at en thailandsk prostitueret kvinde var skattepligtig af sine indtægter fra arbejde som prostitueret i henhold til statsskattelovens § 4, selvom der var tale om et ulovligt erhverv i henhold til straffelovgivningen.