search menu
bookmark
person

Den pantomfattede fryser – U.1990.203V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom 5. afd. i B 2523/1989. Refereret af andre i U.1990.203V.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2019

Verificeret af advokat

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2019

Resumé

Kendelsen er afsagt i Vestre Landsret

Dissens:  Ingen

Fakta: En ejendom, hvis ejere havde lejet en kummefryser hos en professionel udlejer, blev sat på tvangsauktion. Udlejeren af kummefryseren afhentede kummefryseren efter at lejer havde opsagt lejekontrakten. Spørgsmålet var herefter, om kummefryseren var omfattet af tinglysningslovens § 38. Kendelsen slår fast, at hårde hvidevarer, som den omtalte kummefryser, må antages at være omfattet af ordet "husholdningsmaskine" i tingslysningslovens § 38, hvorfor en kreditforening (der havde begæret ejendom på tvangsauktion) kunne kræve at få udleveret den pågældende kummefryser hos udlejeren.  

Eksamensrelevans: Tinglysningslovens § 38 er givetvis en af de mest centrale bestemmelser vedrørende sikkerhed i fast ejendom. Det fremgår således af denne bestemmelse, at en særskilt ret ikke kan forbeholdes over genstande, der indbefattes af bestemmelsen. Denne kendelse fokuserer på, hvordan udlejeres retstilling påvirkes ved indlæggelse af det lejede aktiv i lejerens faste ejendom. Såfremt de øvrige betingelser indeholdt i bestemmelsen desuden er opfyldte, vil særskilte rettigheder (som udlejerens ret over kummefryseren) bortfalde.

Dommen behandler desuden spørgsmålet om, hvorvidt retsplejelovens § 509, stk. 1 kan påberåbes i en sådan situation. Det skal her bemærkes, at denne bestemmelse påberåbes at udlejeren, og ikke ejeren af ejendommen, hvis ejendom er sat på tvangsauktion. Alene af den grund finder retsplejelovens § 509, stk. 1 ikke anvendelse på denne sag.

 

Til Eksamen

Denne kendelse kan bruges til at fokusere på bestemmelsen i tingslysningslovens § 38 og dennes rækkevidde. Kendelsen omtaler, hvordan udlejers retstilling påvirkes ved indlæggelse af det lejede aktiv i lejerens faste ejendom, og bemærker, at en særskilt ret ikke kan forbeholdes over genstande, der indbefattes af bestemmelsen. Det er dermed sagt, at indlæggelsen af en genstand i en ejendom sker på ejeren af ejendommens bekostning (i dennes interesse), selvom ejeren af ejendommen blot lejer genstanden af en udlejer. Dette har til følge, at udlejeren senere hen ikke kan fjerne den pågældende genstand (som tilfældet er her med kummefryseren). Kendelsen slår endvidere fast, af hårde hvidevarer karakteriseres som "husholdningsmaskiner", der er direkte nævnt i den omtalte bestemmelse.

Som en tommelfingerregel kan nævnes, at genstande er omfattet af tinglysningslovens § 38, når genstanden normalt vis ikke tages med ved salg af ejendommen. Dette fremgår også af præmisserne i landsrettens kendelse, der nævner, at en kummefryser; "ikke i mindre grad handles med den faste ejendom" end en tørretumbler.