search menu
bookmark
person

Den fejlslagne høst – U1928.796Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom nr. 86/1926. Refereret af andre i U1928.796Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2017

Verificeret af advokat

Rasmus Mandøe Jensen Rasmus Mandøe Jensen

i 2017

Resumé

Dommen er afsagt i Østre Landsret

Dissens:  Ingen

Fakta: Fuglsang Gods indgik en aftale med en køber om levering af 15.000 kg. hundegræs af egen avl. De 15.000 kg. hundegræs skulle leveres af høsten år 1927 fra Fuglsang Gods, men som følge af fejlslagen høst, havde Fuglsang Gods ikke mulighed for at levere hele det aftalte kvantum. Køberen anlagde et erstatningskrav på prisdifferencen til indkøb af det ikke-leverede hundegræs + accessoriske omkostninger. Denne påstand fik sagsøgeren medhold i.

Eksamensrelevans:  Denne dom illustrerer et tilfælde, hvor sælgeren bliver ansvarlig efter købelovens § 24 selvom det er faktisk umuligt for sælgeren at opfylde aftalen. Der er altså tale om delvis artsumulighed. Retten lægger dog vægt på, at sælgeren ikke har taget et kendeligt forbehold for, at han kunne ende i denne situation. Således bæres risikoen alene af sælgeren for den fejlslagne høst. En fejlslagen høst er således en omstændighed sælgeren må tage i betragtning, og tage forbehold for, idet det ikke karakteriseres som en så ekstraordinær omstændighed, at det har karakter af force majeure.

Til Eksamen

I en eksamenssituation kunne dommen tænkes at være nyttig til belysning af, hvor grænsen går i relation til "ekstraordinære omstændigheder", som en sælger ikke forventes at have taget i betragtning. I denne dom lægger landsretten således vægt på, at sælgeren selv må bære ansvaret for den fejlslagne høst, eftersom sådanne dårlige høst-år må, og kan, indkalkuleres i virksomheden. En sælger bør derfor tage forbehold for lignende omstændigheder, der ikke har karakter af ekstraordinære hændelser, men som stadig kan medføre et tab, såfremt forbeholdet ikke er taget.

Købelovens § 24's udgangspunkt er, at en genussælger må svare skadeserstatning i tilfælde er forsinkelse eller manglende levering. Dette udgangspunkt følges således i denne dom. Undtagelsen hertil er, at skadeserstatning ikke skal betales, såfremt sælger har forbeholdt sig fritagelse, eller hvis andre ekstraordinære omstændigheder, der ikke kan tages i betragtning ved aftaleindgåelsen, forhindrer opfyldelse af aftalen (force majeure).