search menu
bookmark
person

Den aflyste festmusik – U.1997.994/2Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i 14. afd. a.s. nr B-1343-96. Refereret af andre i U.1997.994/2Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Mia Sander Mia Sander

i 2017

Verificeret af advokat

Niels Aagaard Pedersen Niels Aagaard Pedersen

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Østre Landsret med deltagelse af 3 dommere

Dissens: 2-1

Tema: Hvem må bære risiko, erstatning 

Fakta:

S havde i forbindelse med sin fødselsdagsfest, hyret musikeren(M) til at spille til festen for et honorar på 2.500 kr. Festen blev imidlertid aflyst og musikeren afbestilt 2 dage før afholdelsen grundet S' sygdom. M krævede i den forbindelse erstatning for 2.500 kr.. Retten fandt, at under hensyn til at aflysningen var sket så sent og skyldtes forhold som S var nærmest til at bære risikoen for, så måtte S være erstatningsansvarlig for det tab, M havde lidt som følge af aflysningen.  

Eksamensrelevans:

Dommen vedrører, hvem af parterne i kontraktforhold, der er nærmest til at bære risikoen i tilfælde af, at kontrakten bliver mere byrdefuld end forventet.

 

I dommen blev der lagt vægt på, at aflysningen skyldtes forhold hos S (sygdom), som denne dermed var nærmest til at bære risikoen for. Endvidere lagde flertallet i retten vægt på, at aflysningen skete så sent, hvilket også talte for, at S var nærmest til at bære risikoen. 

 

Den dissentierende dommer påpegede derimod, at M drev erhverv ved at spille musik og dermed havde mulighed for i sine honorarer at medregne risikoen for tab ved eventuelle aflysninger, hvilket S ikke havde i samme omfang, da det for ham var et privat arrangement. På baggrund heraf fandt den dissentierende dommer, at det ville være urimeligt at gøre aftalen gældende over for S, jf. aftalelovens § 36. 

Til Eksamen

Anvendelse til eksamen:

U.1997.994/2Ø illustrerer, at der ved placering af erstatningsansvaret i tilfælde, hvor kontrakten bliver mere byrdefuld end ventet, bliver lagt vægt på, hvem der er nærmest til at bære risikoen. I dommen fandtes sagsøgte at være nærmest til at bære risikoen, eftersom ophævelse af kontrakten skete blot to dage før opfyldelsestidspunktet og endvidere skyldtes sygdom hos sagsøgte.