search menu
bookmark
person

Assurancesvig – U.2006.2759V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i sag S-3192-05. Refereret af andre i U.2006.2759V.

Oprindeligt kommenteret af

Toke Engberg Pedersen Toke Engberg Pedersen

i 2019

Verificeret af advokat

Rasmus Thingholm Rasmus Thingholm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Forsikringsbedrageri (assurancesvig)

Fakta:

T1, der var advokat, havde i september 2001 indgivet falsk anmeldelse, idet T1 indgav anmeldelse om tyveri af sin personbil, som ikke var stjålet. T1 blev i den forbindelse tiltalt efter straffelovens § 165.

T1 og T2 havde i forening forsøgt at bortskaffe bilen af mærket Mercedes-Benz til en værdi af ca. 250.000 kr. Efter aftale med T1 udrejste T2 med bilen, hvorefter T1 senere anmeldte bilen stjålet for derved at forsøge at få forsikringsselskabet til et udbetale erstatning. Imidlertid lykkedes dette ikke, idet T2 blev stoppet og tilbageholdt af det østrigske politi, mens T2 var kørende i personbilen. T1 og T2 blev i den forbindelse tiltalt efter straffelovens § 279, jf. § 21, jf. til dels § 23.

Som tredje forhold blev T1 tiltalt for i juli 2005 at have beskadiget et plankeværk, idet tiltalte på plankeværket med spraymaling havde skrevet ”pris 1.2. mio kr.

Eksamensrelevans

Denne dom er interessant i forhold til fuldbyrdelsestidspunktet af straffelovens § 279. I dommen nævnes der intet om, hvorvidt der er sket en udbetaling fra forsikringsselskabet, hvorfor man må formode, at dette ikke er sket.

Fuldbyrdelsesmomentet i straffelovens § 279 er, når formuetab eller en væsentlig risiko herfor er indtrådt. Den falske anmeldelse skete i dette tilfælde den 13. september, og T2 blev tilbageholdt den 19. september. Dette var ikke tilstrækkeligt til at kunne statuere, at der var indtrådt væsentlig risiko for tab, hvorfor forbrydelsen ikke er fuldbyrdet. Derfor var der alene tale om forsøg på forsikringsbedrageri, jf. straffelovens § 279, jf. § 21.

Derudover havde det forhold, at T1 var advokat den konsekvens, at der skete frakendelse af T1’ advokatbeskikkelsen i 3 år, jf. Strfl. § 79, jf. Rpl. 138

Som en del af udøvelsen af advokatvirksomhed skal advokaten opfylde det såkaldte ”værdighedskrav”. Dette værdighedskrav, i relation til advokatens virke uden for advokatvirksomhed, følger det af retsplejelovens § 126, stk. 4, men anses for indeholdt i generalklausulen i bestemmelsens stk. 1. Værdighedskravet gælder også i advokatvirksomhed, hvilket følger forudsætningsvist af de advokatetiske regler pkt. 2.1.

Bestemmelsen er en retlig standard, og indholdet heraf bestemmes af den til enhver tid bestående opfattelse af, hvorledes advokaters adfærd bør være. Begrebet tilpasses således løbende samfundsudviklingen.

Til Eksamen

Fuldbyrdelsesmomentet i straffelovens § 279 er, når formuetab eller en væsentlig risiko herfor er indtrådt. I U 2006.2759 V skete der assurancesvig ved falsk anmeldelse af en forsikringsbegivenheds indtræden. T1 indgav den falske anmeldelse af stjålen personbil den 13. september. Den 19. september blev T2 tilbageholdt af det østrigske politi, mens T2 var kørende i det anmeldte køretøj. I dommen nævnes der intet om, hvorvidt der var sket en udbetaling fra forsikringsselskabet, hvorfor man må formode, at dette ikke er sket. Tidsperioden på knap en uge var i dette tilfælde ikke tilstrækkeligt til at kunne statuere, at der var indtrådt væsentlig risiko for tab, hvorfor forbrydelsen ikke var fuldbyrdet. Derfor var der alene tale om forsøg på bedrageri, jf. straffelovens § 279, jf. § 21.