search menu
bookmark
person

Ansvar for indbrudsskader på bil flyttet til offentlig p-plads – U 1987.408 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag anke 10-399/1986. Refereret af andre i U 1987.408 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Anne-Marie Rosman Nielsen Anne-Marie Rosman Nielsen

i 2017

Verificeret af advokat

Lise Aaby Nielsen Lise Aaby Nielsen

i 2017

Resumé

Resumé

 

Dom afsagt af Østre Landsret

 

Dissens: Ingen.

 

Tema: Ansvar for skade på genstande i forvaring hos reparatør

 

Fakta: En kunde afleverede sin hyrevogn på et værksted til reparation, idet vognen havde mislyde ved bagtøjet. Kunden lod hyrevognen stå på værkstedet med nøglen i tændingslåsen, hvorefter en mekaniker valgte at køre den ud på en offentlig vej grundet trange pladsforhold på værkstedet. Næste morgen blev det dog konstateret, at nogen havde forsøgt at begå indbrud på vognen, hvilket havde medført skader, som skulle repareres.

 

Ifølge kunden lød aftalen mellem parterne på, at kunden skulle lade hyrevognen stå på værkstedet til den følgende dag, hvor den ville blive undersøgt. Værkstedet ville herefter kontakte ham på hans telefonnummer, som han havde oplyst værkstedet. Han mente derfor, at vognen var blevet taget i forvaring af værkstedet, som følgelig måtte bære ansvaret for det forsøgte indbrud. Værkstedet mente imidlertid, at kunden havde fået fortalt, at han kunne køre videre i vognen til den følgende dag, hvor bilen skulle repareres, og at den ikke kunne blive stående på værkstedet, hvorfor vognen ikke var taget i forvaring af værkstedet.

 

Østre Landsret fandt, at hyrevognen var taget i forvaring af værkstedet, og at værkstedet var ansvarligt for skaderne opstået som følge af indbrudsforsøget og følgeligt måtte bære omkostningerne til reparationen heraf. 

 

Eksamensrelevans: Dommen vedrører, hvornår en reparatør er ansvarlig for skader på de genstande, som han har i forvaring.

 

Østre Landsret lagde i sagen til grund, at der var indgået en aftale mellem kunden og værkstedet om, at kunden skulle efterlade sin hyrevogn til den efterfølgende dag med nøglen i tændingslåsen. Det har formentlig i denne vurdering haft betydning, at kunden havde oplyst sit telefonnummer til værkstedet, hvorfor værkstedet i tilfælde af misforståelser havde mulighed for at kontakte kunden og derfor måtte anses for nærmest til at bære tabet. Østre Landsret lagde derfor til grund, at vognen var taget i forvaring af værkstedet, hvorfor værkstedet var ansvarligt for skaderne påført vognen som følge af det forsøgte indbrud, såfremt værkstedet havde handlet culpøst.

 

Østre Landsret fandt, at værkstedet, ved at flytte vognen ud på en offentlig vej fremfor på værkstedets plads, som var indhegnet og aflåst, havde forøget risikoen for hærværk på bilen, herunder indbrud. Værkstedet havde således handlet culpøst, hvorfor det var ansvarligt for de påførte skader på vognen og ikke kunne kræve betaling for den udførte reparation heraf.  

Til Eksamen

Til eksamen

Dommen illustrerer, at en reparatør er ansvarlig for skader på genstande, som er taget i forvaring af reparatøren, såfremt han har handlet culpøst. Det blev i dommen anset for culpøst af et værksted at parkere en hyrevogn, som var taget i forvaring af værkstedet, på en offentlig vej, hvor der er større risiko for, at der opstår skader på vognen, end hvis den var forblevet parkeret på værkstedets plads.