search menu
bookmark
person

Aktiveringssagen – U.2006.770H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 59/2003. Refereret af andre i U.2006.770H.

Oprindeligt kommenteret af

Emma Marie Søgaard Emma Marie Søgaard

i 2018

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2018

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Forholdet mellem folkeret og dansk ret, retten til forsørgelse, jf. Grl § 75, stk. 2.

Til Eksamen
Ingen tekst på denne dom